39-98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 

Shinobu Terajima : Yoko Hiraoka
Shinnosuke Mitsushima : Masakatsu Morita
Arata Iura : Yukio Mishima
Soran Tamoto : Otoya Yamaguchi

 

festival-cannes.com
site internet du film
Yukio Mishima (wikipédia)

 
(c) ECRAN NOIR 1996-2022