Shinobu Terajima : Yoko Hiraoka
Shinnosuke Mitsushima : Masakatsu Morita
Arata Iura : Yukio Mishima
Soran Tamoto : Otoya Yamaguchi

 

festival-cannes.com
site internet du film
Yukio Mishima (wikipédia)

 
(c) ECRAN NOIR 1996-2018